NOM dashboard is een gebruiksvriendlijke tool die toegang biedt tot alle beschikbare bereiks- en oplagegegevens voor dagbladen en magazines, en oplage- en digitale censusgegevens voor vaktijdschriften.

 
gratis toegang – de meest recente informatie
log in – meer gedetailleerde informatie
 

(Alle leden / afnemers van NOM krijgen toegang tot de gedetailleerde informatie over dagbladen, magazines en vaktijdschriften.
Wilt u een abonnement? Mail naar NOM: nom@nommedia.nl)

Klik hier voor een handleiding van het NOM dashboard. handleiding